Ude i felten...

Innovationsceller

 

  

Værktøjskassen

Grænsekrydsende innovation – vil du være med?

Vi er nu klar med en helt ny innovationscelle med overskriften ”Grænsekrydsende innovation – fra problemer og konflikter til innovation”.

 Karen Ingerslev fra AUH afsluttede i efteråret 2014 sin ph.d. med titlen ”Healthcare Innovation under The Microscope - Framing Bound­aries of Wicked Problems”. Det er hendes hovedpointe, at de problemer og konflikter, vi støder på i hverdagen, rummer kimen til nytænkning og innovation. Hvis vi vel at mærke tør krydse nogle grænser. 

Prøvehandlinger i Akutmodtagelsen på AUH

 Ja, man kan godt udvikle midt i hverdagen på et hospital - også i en af Danmarks største akutmodtagelser. Afdelingsledelsen fortæller i denne video om afdelingens prøvehandlinger.